Skip to main content

PRVÉ FARMY MAJÚ VÝROBU V ŠTYROCH KRAJINÁCH

Českej Republike

Chov ošípaných69,000 jatočných ošípaných

Rastlinná výroba

1,150 hektárov 

 


Slovensku (Záhorie)

Produkcia mlieka 3,000 dojné kravy / 2,400 jalovice

Rastlinná výroba

8,025 hektárov

 


Slovensku (Gabčíkovo )

Chov ošípaných2,300 prasnicami / 75,000 prasiatka / 30,000 jatočných ošípaných

Rastlinná výroba

1,600 hektárov

 


Maďarsku

Chov ošípaných 2,400 prasnicami / 90,000 prasiatka

Rastlinná výroba

1,150 hektárov

Rumunsko

Rastlinná výroba5,100 hektárov

Oznámenia spoločnosti a tlačové správy

FirstFarms A/S' interim financial report for 1 January - 31 March 2023

Progress of annual general meeting in FirstFarms A/S

FirstFarms A/S inaugurates large pig productions in Hungary

Finančné výsledky

FirstFarms je kótovaná na burze Nasdaq Copenhagen A/S, na ktorej sa obchoduje v indexe spoločností s nízkou kapitalizáciou. 

Vývoj ceny akcie FirstFarms je uvedený na tomto externom odkaze (Nasdaq Copenhagen A/S).