Skip to main content

Chov ošípaných


Chov ošípaných FirstFarms spočíva v produkcii prasiatok a jatočných ošípaných a nachádza sa v troch krajinách strednej Európy: v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Produkujeme produkty vysokej kvality so zameraním na transparentnú výrobu.

Získali sme znalosti o produkcii ošípaných, viac sa dozviete v časti „Dobre vedieť“ (len v anglickom a maďarskom jazyku).

Českej republike


Čítať ďalej

Slovensku


Čítať ďalej