Skip to main content Skip to page footer

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.

V trnavskom kraji na juhu Slovenska, blízko pri Dunaji, obhospodarujeme 1 550 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tieto oblasti sa nachádzajú v kontinentálnom klimatickom pásme s rôznymi druhmi pôdy takmer na každom poli. Staré korytá rieky, ktoré predeľujú kanály a les, poskytujú perfektné podmienky na pestovanie kukurice, jačmeňa, pšenice a semena repky. Všetky tieto polia sa nachádzajú v okrese Dunajská Streda okolo Gabčíkova.

FAKTY O FIRSTFARMS GABČÍKOVO

Poľnohospodárska pôda: 1 550 hektárov

Hlavné plodiny: pšenica, kukurica, semeno repky a jačmeň

Komerčné plodiny: 5 000 ton/rok

Produkcia krmiva: 6 000 ton/rok

Skladovacia kapacita: 18 500 ton 

Novinky

No news available.

Kontakt

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.
Patasská 586
930 05 Gabčíkovo
Slovensko

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com

Rastlinná výroba:
Bálint Gróf; bag@firstfarms.com   

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

Každodenný život