Skip to main content

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.

V trnavskom kraji na juhu Slovenska, blízko pri Dunaji, obhospodarujeme 1 550 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tieto oblasti sa nachádzajú v kontinentálnom klimatickom pásme s rôznymi druhmi pôdy takmer na každom poli. Staré korytá rieky, ktoré predeľujú kanály a les, poskytujú perfektné podmienky na pestovanie kukurice, jačmeňa, pšenice a semena repky. Všetky tieto polia sa nachádzajú v okrese Dunajská Streda okolo Gabčíkova.

FAKTY O FIRSTFARMS GABČÍKOVO

Poľnohospodárska pôda: 1 550 hektárov

Hlavné plodiny: pšenica, kukurica, semeno repky a jačmeň

Komerčné plodiny: 5 000 ton/rok

Produkcia krmiva: 6 000 ton/rok

Kapacita sila: 12 000 ton

Skladovacia kapacita: 5 000 ton 

Novinky (v anglickom jazyku)

The Board of Directors of the FirstFarms group visited Gádoros.

Read more

For the third time we have participated in the regional Career Fair.

Read more
Zobraziť ďalšie novinky

Kontakt

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.
Patasská 586
930 05 Gabčíkovo
Slovensko

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com

Rastlinná výroba:
Ole Hjelm; olh@firstfarms.com  

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

Každodenný život