Skip to main content

ZamestnaniePre FirstFarms je veľmi dôležité byť atraktívnym, rozmanitým a inkluzívnym pracoviskom a ponúka príležitosti nad rámec bežných v zmysle prevádzky viacerých poľnohospodárskych podnikov, viacerých pobočiek a fungovania spoločnosti vo viacerých krajinách. FirstFarms má aktívnu zamestnaneckú politiku, do ktorej patrí odborná príprava a celoživotné vzdelávanie našich zamestnancov v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch, rovnako ako naši vyslaní manažéri mávajú lekcie z miestneho jazyka.

Nábor sa uskutočňuje, popri iných kanáloch, prostredníctvom inzerovania pracovných miest na webovom sídle spoločnosti, na FacebookuLinkedIne a prostredníctvom neplatených aplikácií, ako aj personálnych spoločností v Dánsku a v zahraničí, ktoré používame na získanie tých najlepších zamestnancov pre spoločnosť. Nabádame všetkých uchádzačov, aby vyjadrili svoj záujem o prácu u nás bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, zdravotné postihnutie, vieru či etnikum.

PREČO PRACOVAŤ VO FIRSTFARMS?

S viac ako 300 zamestnancami v piatich krajinách sa FirstFarms usiluje o atraktívne a bezpečné pracovisko a zároveň o dobré, spravodlivé a etické pracovné prostredie pre našich súčasných aj budúcich zamestnancov.

Veríme, že rozvoj a úspech skupiny závisí od znalostí a kompetencií zamestnancov, a preto ponúkame rôzne kurzy, celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu v záujme rozvoja a posilnenia zručností našich zamestnancov. 

Ceníme si lojálnych zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju skupiny dlhodobou prácou u nás. Oceňujeme ich atraktívnymi schémami bonusov.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA


Momentálne nie sú žiadne voľné pozície.

INICIATÍVNE ŽIADOSTI

FirstFarms má záujem o kompetentných a vzdelaných zamestnancov, a preto vďačne prijíma iniciatívne žiadosti o zamestnanie od kvalifikovaných záujemcov. Pošlite nám žiadosť vrátane životopisu s pár slovami o sebe, o vašej kvalifikácii, záujmoch a o tom, prečo chcete u nás pracovať. Pošlite ju na adresu info@firstfarms.com

E-mail označte: „Iniciatívna žiadosť“ a spresnite, kde v skupine FirstFarms a na akej pozícii by ste radi pracovali.