Skip to main content

Vzťahy s investormi

 

FirstFarms si želá otvorený a na služby zameraný dialóg so súčasnými akcionármi, potenciálnymi investormi, analytikmi, médiami a inými zainteresovanými stranami.

FirstFarms je kótovaná na burze Nasdaq Copenhagen A/S, na ktorej sa obchoduje v indexe spoločností s nízkou kapitalizáciou. Spoločnosť uverejňuje predbežné finančné výkazy a výročné správy aj oznamuje dôležité iniciatívy a smerovanie vývoja, ktorý má vplyv na budúcnosť spoločnosti. 

Ak si povaha správ a činností v spoločnosti nevyžadujú oznámenie spoločnosti, ale správy sú aj tak vnímané ako relevantné, FirstFarms vydá tlačové správy alebo iné informácie pre verejnosť.

Akcionári, potenciálni investori, analytici a iné zainteresované strany môžu monitorovať vývoj v spoločnosti tak, že sa prihlásia do služby odberu noviniek FirstFarms. Vďaka tomu budú dostávať oznámenia spoločnosti, tlačové správy a iné informácie, ktoré sa považujú za relevantné pre zainteresované strany spoločnosti. Využite informačný servis FirstFarms.