Skip to main content

Portál pre akcionárov


Vlastníci akcií FirstFarms majú prístup na Portál pre akcionárov FirstFarms.

O portáli pre akcionárov

S osobným prístupovým kódom môžu akcionári získať prístup k informáciám o ich vlastných akciách a transakciách vykonaných s akciami FirstFarms.

Jednotliví akcionári sa môžu registrovať na portáli pre akcionárov pomocou e-mailovej adresy. Akcionári s e-mailovou adresou automaticky získajú od FirstFarms informácie o dôležitých udalostiach v spoločnosti. FirstFarms v súlade so svojimi stanovami spoločnosti chce komunikovať s akcionármi len elektronicky, keďže tento spôsob distribúcie je jednoduchší a šetrí spoločnosti značné náklady.

Portál pre akcionárov sa takisto dá používať na účel spätnej väzby a hlasovania v zastúpení v súvislosti s riadnymi valnými zhromaždeniami FirstFarms.

Prístup

Pri kúpe akcií dostane každý registrovaný akcionár list od FirstFarms približne 14 dní po kúpe akcií, v ktorom budú informácie o čísle vkladu a prístupovom kóde. List sa môže zaslať len na meno registrovaných akcionárov a k registrácii musí dôjsť vo vlastnej finančnej inštitúcii akcionára.

Prístupový kód, ktorý sa zasiela v súvislosti s nákupom akcií, sa zmení na osobný prístupový kód, keď sa prvý raz prihlásite na portál pre akcionárov.

Stratené prístupové kódy a prihlásenie

K zabudnutým alebo strateným prístupovým kódom získate znovu prístup, keď kliknete na portál pre akcionárov. V dolnej časti portálu pre akcionárov v rámčeku pre prihlásenie môžu akcionári požiadať o opätovné poskytnutie ich prístupového kódu zadaním svojho čísla vkladu. Register akcionárov FirstFarms potom zašle nový prístupový kód e-mailom.

Register akcionárov

Register akcionárov FirstFarms vedie Computershare A/S.