Skip to main content

História


FirstFarms bola založená v roku 2005 ako malý poľnohospodársky podnik s činnosťami v jednej stredoeurópskej krajine a ústredím v Dánsku. Odvtedy spoločnosť prešla vzrušujúcou cestou a rozvinula sa na modernú poľnohospodársku skupinu kótovanú na burze cenných papierov. Na základe odborného riadenia a osvedčených postupov získavame, rozvíjame a prevádzkujeme podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov. Zaisťujeme atraktívne prevádzkové výnosy a zvyšujeme hodnotu pre našich investorov, pričom sa zameriavame na diverzifikáciu rizík produktov a odvetví činností. Skupina FirstFarms má prevádzky v 20 lokalitách v piatich rôznych krajinách EÚ a zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.

2023 April

FirstFarms A/S otvára dve nové veľké prevádzky pre ošípané v Maďarsku. Jedna prevádzka pojme 2 000 prasníc a na druhej sa ročne narodí cca. 75 000 prasiatok.

2022 Júl

FirstFarms A/S nadobudla spoločnosť v Maďarsku a preberá prevádzku až 1 600 hektárov obrábanej pôdy, skladovaciu a silovú kapacitu a strojové vybavenie.

2021 December

V rámci stratégie optimalizácie pozemkového portfólia spoločnosť FirstFarms A/S predala pozemky v západnom a severozápadnom Rumunsku s dobrým ziskom a získala voľné rezervy na investovanie do rastu podnikania.

2020 December

FirstFarms A/S získava zmluvy o nájme 400 hektárov vo východnom Rumunsku.

2020 August

FirstFarms A/S získava zmluvy o nájme 1 010 hektárov a poľnohospodársku pôdu na Slovensku.

2020 Jún

FirstFarms A/S predáva 1 675 hektárov pôdy v západnom Rumunsku a kupuje spoločnosť s obrábanými 2 430 hektármi prenajatej pôdy na severozápade Rumunska.

2019 Júl

FirstFarms A/S ďalej rozširuje svoje portfólio o ďalšiu rastlinnú výrobu a produkciu ošípaných; tentokrát na Slovensku.

2018 Máj

FirstFarms A/S rozširuje svoje portfólio o ďalšiu rastlinnú výrobu a produkciu ošípaných v Českej republike. Česká republika sa tak stáva štvrtou krajinou, v ktorej pôsobí FirstFarms A/S.

2017 Marec

Dánska spoločnosť Dan-Farm Holding A/S, ktorá riadi produkciu ošípaných v Maďarsku prostredníctvom spoločností Dan-Farm Hungary Kft. a Dan-Farm Consulting Kft., sa stáva súčasťou FirstFarms A/S. FirstFarms A/S teraz pôsobí v tretej východoeurópskej krajine.

2008 Júl

FirstFarms A/S kupuje rumunskú spoločnosť a 1 400 hektárov pôdy vo východnom Rumunsku a začína získavať pôdu v treťom rumunskom regióne.

2007 Octóber

FirstFarms A/S ďalej expanduje na Slovensko prostredníctvom kúpy ďalšieho slovenského poľnohospodárskeho podniku.

2007 September

FirstFarms A/S rozširuje svoje pôsobenie do Rumunska nákupom spoločnosti a pôdy s väčšou výmerou.

2006 December

FirstFarms A/S je kótovaná a získava tak 2 600 akcionárov a akciový kapitál vo výške 471 224 100 DKK.

2006 Júl

Nadobudnutie slovenského poľnohospodárskeho podniku Mast Stupava.

2005

Osem dánskych investorov a poľnohospodárov kúpilo slovenský poľnohospodársky podnik Agra M. s rastlinnou výrobou a produkciou mlieka.