Skip to main content

Produkcia mlieka


Produkcia mlieka FirstFarms na Slovensku spočíva na 5 400 kravách, z ktorých 3 000 sú dojné kravy a 2 400 sú jalovice. Mlieko z FirstFarms na Slovensku sa predáva do rôznych európskych mliekarní. 

Genetika, osvedčenia a ocenenia

Genetika

V našej produkcii využívame plemeno Holstein Friesian na 100 %. Toto plemeno je známe ako zviera s najvyššou produkciou mlieka na svete. Kvalita chovu, plánovanie chovu, naše maštale sú mimoriadne dôležité pre dobré podmienky dobytka aj chovu.

LOKALITY

Farmy: Plavecký Štvrtok, Suchohrad, Malacky a Stupava, Slovensko
Ústredie: Plavecký Štvrtok

 

FAKTY O LOKALITE PLAVECKÝ ŠTVRTOK

Maštale pre dojné kravy sa nachádzajú v Plaveckom Štvrtku. Maštale sú pohodlné a dobre vybavené na ustajnenie stáda 3 000 kráv, 150 jalovíc a 600 teliat (0 až 150 dní). 

Okrem toho je tu skladovacia kapacita pre 21 000 ton siláže.

FAKTY O LOKALITE SUCHOHRAD

Toto je stredisko spoločnosti s priestorom pre 850 chovných zvierat.

Okrem toho je tu skladovacia kapacita pre 10 300 ton siláže. 

FAKTY O LOKALITE MALACKY

Tu sú maštale pre suchostojace kravy a mladý dobytok.

Je tu skladovacia kapacita pre 5 500 ton siláže.

FAKTY O LOKALITE STUPAVA

Po inseminácii tu jalovice zostávajú počas svojej gravidity. Odchov mladého dobytka sa takisto realizuje v týchto maštaliach, ktoré majú priestor až pre 1 100 jalovíc.

Je tu skladovacia kapacita pre 5 500 ton siláže.

News

No news available.

Kontakt

FirstFarms Agra M. s.r.o.
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovensko

Prevádzkový riaditeľ:
Søren Gerber Nielsen; son@firstfarms.com

Produkcia mlieka:
Prevádzkový riaditeľ:
Søren Gerber Nielsen; son@firstfarms.com 

Tlmočníčka a asistentka manažmentu:
Katarína Revická; kar@firstfarms.com 

Fotografie a videá

KAŽDODENNÝ ŽIVOT