Skip to main content

Finančné informácie

 

V tejto časti si môžete pozrieť oznámenia spoločnosti FirstFarms, cenu akcie, ročnú účtovnú závierku, prehľad hlavných akcionárov spoločnosti a politiku v oblasti dividend.