Skip to main content

FirstFarms, Záhorie

Na Záhorskej nížine na juhozápade Slovenska, blízko k českým aj rakúskym hraniciam, obhospodarujeme 8 075 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tieto oblasti majú suchú klímu s ročným úhrnom zrážok 650 mm. Časť poľnohospodárskej pôdy predstavuje ľahká piesčitá pôda, ďalšiu časť ťažká pôda a pozdĺž rieky Moravy ide o ílovitejšiu pôdu.

Genetika, osvedčenia a ocenenia

OSVEDČENIA A OCENENIA

2019; Top Agro 2019, 1. miesto za schopnosť využívať znevýhodnené oblasti.

LOKALITY

Ústredie: Vinohradok, Slovensko (3 km od Malaciek)

FAKTY O FIRSTFARMS, ZÁHORIE

Poľnohospodárska pôda: 9 325 hektárov, z ktorých 1 250 hektárov sú lúky

Hlavné plodiny na predaj: pšenica, jačmeň, raž, kukurica, cukrová repa, semeno repky, mak a tekvica

Plodiny určené ako krmivo pre náš hovädzí dobytok: kukuričná siláž, alfalfa, tráva a tritikale na siláž a seno z lúk

Iné: topoľ a ozdobnica v spolupráci s firmou IKEA

Produkcia krmiva: 60 000 ton/rok

Komerčné plodiny: 52 000 ton/rok

Skladovacia kapacita: 27 000 ton v štyroch rôznych lokalitách

Kontakt

FirstFarms Agra M. s.r.o.
FirstFarms Mást Stupava a.s.
FirstFarms Mlyn Záhorie a.s.
Vinorádok 5741
901 01 Malacky
Slovensko

Prevádzkový riaditeľ:
Søren Gerber Nielsen; son@firstfarms.com

Asistentka prevádzkového riaditeľa:
Adela Vrablecová; adv@firstfarms.com 

Výrobný riaditeľ: 
Ricki D. Pedersen; rdp@firstfarms.com 

Pôdny fond:
pozemky@firstfarms.com

Agronóm:
Ing. Ján Cogan; jac@firstfarms.com

Mechanista:
Peter Svorec; psv@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT