Skip to main content

Kontakty v skupine FirstFarms

Dánsko

 

FirstFarms A/S
Majsmarken 1
7190 Billund
Telefón: +45 75 86 87 87
E-mail: info@firstfarms.com 
CVR: 28 31 25 04

 

 

 

 

MÉDIÁ

Generálny riaditeľ skupiny Anders H. Nørgaard

Kontakt sa nadväzuje prostredníctvom: 
Výkonná tajomníčka Tina Thomsen
E-mail: tit@firstfarms.com 


Financie

Finančný riaditeľ skupiny Michael Hyldgaard
E-mail: mih@firstfarms.com 


VZŤAHY S INVESTORMI

Finančný riaditeľ skupiny Michael Hyldgaard
E-mail: mih@firstfarms.com  

Výkonná tajomníčka Tina Thomsen
E-mail: tit@firstfarms.com 

Slovensko

FirstFarms Agra M s.r.o.,so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 34 122 087, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, č. 13205/B, IČ pre DPH: SK7120000140

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 34 104 071, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel as, č. 4869/B, IČ pre DPH: SK7120000140

FirstFarms Mast Stupava a.s., so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 36 529 401, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel as, č. 2375/B, IČ pre DPH: SK7120000140

MORAVA AGRO s.r.o., so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 35 920 653, rzapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel as, č. 34880/B.

Obilná s.r.o., so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 54 084 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel as, č. 3145035/B.

FirstFarms s.r.o., so sídlom na adrese Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovensko, IČO 35 916 346, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, č. 34492/B, IČ pre DPH: SK7120000140
Telefón: +421 34 772 20 21
Fax: +421 34 772 20 29
Kancelária pôdneho fondu, telefón: +421 34 772 20 22, E-mail: pozemky@firstfarms.com

Prevádzkový riaditeľ:
Søren Gerber Nielsen; son@firstfarms.com

Asistentka prevádzkového riaditeľa:
Adela Vrablecová; adv@firstfarms.com

Agronóm:
Ing. Ján Cogan; jac@firstfarms.com 

Mechanista:
Peter Svorec; psv@firstfarms.com 

Produkcia mlieka:
Sjaak van Burgsteden; svb@firstfarms.com 
Katarína Revická; kar@firstfarms.com 

 

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., so sídlom na adrese Patašská 586, Gabčíkovo 930 05, Slovensko, IČO 35 844 761, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, č. 15266/T, IČ pre DPH: SK2020288446
Telefón: +421 31 550 97 16

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com

Denný manažér: 
Attila Koczkas; atk@firstfarms.com

Administratíva/predaj:
Kinga Mészárosva; kim@firstfarms.eu

Chov ošípaných:
Tibor Csikasz; tcs@firstfarms.eu

Rastlinná výroba:
Ole Hjelm; olh@firstfarms.com 

Maďarsko

FirstFarms Hungary Kft., Tanya hrsz 073/8, 5932 Gadoros, Maďarsko
IČ pre DPH: HU 12851157-2-04
Telefón: +36 68 490 016
E-mail: info@firstfarms.eu 

Generálny riaditeľ:
Sarusi-Kis Tamás; skt@firstfarms.com 

Generálny riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com 

Chov ošípaných:
Tibor Csikasz; tcs@firstfarms.eu 

 

 

Česká republika

FirstFarms Granero s.r.o., Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, Česká republika
IČO: 45 478 295
IČ pre DPH: CZ45478295
Telefón: +420 519 425 221 

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudgaard; mok@firstfarms.com 

Daily manager: 
Jitka Pejchlová; jip@firstfarms.com

Rastlinná výroba:
Ole Hjelm; olh@firstfarms.com 

 

 

Rumunsko

FirstFarms Agro East s.r.l., DN2B, Loc. Surdila Greci, Str. Garii, Nr. 1, Braila County, PSČ 817160, Rumunsko, číslo v obchodnom registri J09/220/2009
IČ pre DPH: RO-15104360

Prevádzkový riaditeľ:
Florin Zanoaga; flz@firstfarms.com

FirstFarms s.r.l., Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. Timis, Rumunsko, číslo v obchodnom registri J09/349/2012,
IČ pre DPH: RO-21795228

Prevádzkový riaditeľ:
Bjarne Maj; bjm@firstfarms.com 

AISM s.r.l., Str. Corneliu Coposu, Nr. 2, Et. 3, Ap. 21, Jud. Satu Mare, Rumunsko, číslo v obchodnom registri J30/192/2006,
IČ pre DPH: RO-18429294

Prevádzkový riaditeľ:
Bjarne Maj; bjm@firstfarms.com