Skip to main content

Pôdne portfólio


Jedným z najzásadnejších základov fungovania je poľnohospodárska pôda, ktorá je vo vlastníctve alebo v nájme. Pôda sa nakupuje alebo sa o nej uzatvárajú nájomné zmluvy, ktoré sa priebežne predlžujú. Prevádzková hodnota sa preto sústavne významne zvyšuje. Táto pridaná hodnota pôdy nie je zahrnutá vo výkazoch aktív FirstFarms týkajúcich sa pôdy.

CENOVÝ VÝVOJ PÔDY

Neexistujú oficiálne štatistiky kúpy a predaja poľnohospodárskej pôdy v našich oblastiach fungovania a ani oficiálne ocenenie pôdy. Je preto zložité získať úplne podložené informácie o cenách pôdy a o vývoji týchto cien pôdy. Naše posúdenie trhových cien je založené na znalostiach skutočných transakcií s pôdou a oficiálnych nezávislých oceneniach. Ocenenie je ovplyvnené viacerými parametrami, z ktorých najdôležitejšie sú veľkosť poľa, kvalita a veľkosť transakcie. Najväčší podiel pôdy je v našom vlastníctve viac ako 10 rokov.

VÝVOJ PÔDNEHO PORTFÓLIA

FirstFarms sa stále zameriava na zlepšenia pôdy a sceľovanie pôdy v súčasných oblastiach a rozšírenie do oblastí s potenciálne dobrým scelením a pôdou vysokej kvality v blízkosti k súčasným prevádzkovým strediskám. Náklady na tento proces sa splatia v rámci fungovania. FirstFarms veľmi dbá o priemernú veľkosť poľa. K prevádzkovým úsporám dochádza zvyšovaním veľkosti poľa a ucelenou lokalitou polí. Zároveň sústavne pracujeme na registrovanom vlastníctve v katastri. Len malá časť pôdy nie je registrovaná v katastri.

ÚČTOVNÁ HODNOTA KÚPENEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

 2023Hodnota2022Hodnota2021Hodnota20202019
 HektáremDKKmDKKHektáremDKKmDKKHektáremDKKmDKKHektáremDKKHektáremDKK
Slovensko2,6251902922,5591882662,5241852322,5221832,332135
Rumunsko4,8971273444,8681233134,6641142987,5602245,939136
Česko961841239618412592983949618192975
Spolu8,4834017598,3883957048,11738262411,0434889,200346

 

PREHĽAD POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V HEKTÁROCH

 SlovenskoRumunskoČeskoMaďarskoSpolu
 ObrábanáVlastnáObrábanáVlastnáObrábanáVlastnáObrábanáVlastnáObrábanáVlastná
20239,9002,6255,3004,8971,165961400016,7658,483
20229,6152,5595,1274,8681,165961425016,3328,388
20219,5522,5244,6694,6641,1659610015,3858,149
20209,4752,5229,2307,5601,1519610019,91611,073
20199,0042,3327,5975,9391,1519290017,7529,200