Skip to main content

Cesty pre akcionárov

 

Cieľom FirstFarms je ponúknuť akcionárom možnosť získať prehľad o činnostiach spoločnosti vo východnej Európe s cieľom rozšíriť ich znalosti o činnostiach spoločnosti a oblasti podnikania. V súčasnosti sa cesty pre akcionárov konajú každý druhý rok a cieľom sú aktivity na Slovensku. V roku 2018 sme rozšírili cestu pre akcionárov tak, aby zahŕňala návštevu na miestach produkcie spoločnosti v Maďarsku. Cesty pre akcionárov si platia účastníci a nadchádzajúce cesty sa oznamujú prostredníctvom webového sídla.

Účastníci cesty majú možnosť navštíviť farmy spoločnosti, ktoré sa nachádzajú neďaleko hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Tu je možné navštíviť niektoré z približne 9 300 hektárov ornej pôdy spoločnosti a dobytok, v rámci ktorého je približne 2 500 dojníc. V Maďarsku bolo možné vidieť 2 výrobné miesta spoločnosti s 2 500 prasnicami s prasiatkami spolu s prehliadkou výroby a našimi plánmi rozvoja. Cesty ponúkajú veľa príležitostí vidieť a získať prehľad o poľnohospodárskych postupoch prostredníctvom stretnutí s vedúcimi oddelení v poľnohospodárskych podnikoch. Okrem poskytnutia príležitosti pozrieť si činnosti spoločnosti na Slovensku a v Maďarsku poskytli cesty aj podujatia podnikovej pohostinnosti, napríklad večeru pre všetkých účastníkov, v rámci ktorej sa realizovalo vytváranie sietí.

Na týchto 4-dňových cestách, ktoré sa konajú v júni, sa zúčastňuje približne 40 osôb a cena je 5 500 DKK až 6 000 DKK na osobu. Cena pokrýva letenku, ubytovanie v hoteli, kultúrne aktivity/cesty a rôzne jedlá.

Ak vás táto ponuka zaujala, prosím pošlite e-mail s vyjadrením predbežného záujmu Tine Thomsenovej na adresu tit@firstfarms.com.