Skip to main content

Prehliadky akcionárov sú ukončené

 

FirstFarms je transparentná spoločnosť, ktorá neustále a rôznymi spôsobmi dáva svojim akcionárom možnosť nahliadnuť do aktivít, rozvoja a obchodných oblastí spoločnosti.

Naše informačné kanály pravidelne kontrolujeme a prispôsobujeme, aby sme zabezpečili čo najlepšiu a najefektívnejšiu orientáciuv v jednotlivých oblastiach.

V tejto súvislosti sa FirstFarms rozhodla prestať organizovať prehliadky akcionárov každé dva roky.

Zvažujeme nové spôsoby, ako dať našim akcionárom príležitosť fyzicky sa priblížiť ku každodenným operáciám. O výsledku budú  informovaní.