Skip to main content

Organizácia

 

FirstFarms A/S má svoje ústredie v Dánsku, ale pôsobí v dcérskych spoločnostiach v krajinách EÚ vo stredná Európe: na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku a Českej republike. Naši zamestnanci sú základom rozvoja a úspechu FirstFarms. Celkovo v spoločnosti pracuje viac ako 300 odhodlaných zamestnancov. 

Manažment a predstavenstvo spoločnosti FirstFarms A/S sú sú predstavené ďalej spolu s výpisom z povinností a právomocí predstavenstva. Úplný prehľad sa nachádza v najnovšej výročnej správe spoločnosti. (v anglickom jazyku)

Manažment

Anders Holger Nørgaard, GENERÁLNY RIADITEĽ SKUPINY

 • Narodil sa v roku 1967 (muž)
 • Do spoločnosti vstúpil v roku 2012
 • 63 235 akcií

člen výkonného manažmentu skupiny FirstFarms A/S a predseda predstavenstva v dcérskych spoločnostiach FirstFarms.

Skúsenosti

Bývalý člen predstavenstva viacerých spoločností.

Predchádzajúce funkcie:
Eskelund, finančný riaditeľ skupiny
Nordea Bank A/S:

 • Vedúci manažér pre vzťahy VP
 • Manažér odbytu
Vzdelanie

AMP z INSEAD
MBA a BA z Aarhus BSS
Bakalár obchodnej správy (BBA) HDU

Predstavenstvo

Henrik Hougaard, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

 • narodil sa v roku 1958 (muž) 
 • do spoločnosti vstúpil v roku 2004
 • 1 093 796 akcií
 • nie je nezávislý, pokiaľ ide o odporúčania
Manažérske funkcie

Henrik Hougaard Invest ApS

Funkcie v predstavenstve

Scandinavian Farms Invest A/S (predseda)
Fortin Madrejon A/S (predseda)
Thoraso ApS (predseda)
Tolne Skov ApS (predseda)
Skovselskabet Rumænien A/S
Skaarupgaard ApS (predseda)
Eskjær Hovedgaard ApS (predseda)

Kompetencie

Skúsenosti v oblasti strategického medzinárodného riadenia
Nákup, predaj a zlučovanie spoločností
Nákup a rozvoj v oblasti poľnohospodárstva po celom svete

Asbjørn Børsting, PODPREDSEDA

 • narodil sa v roku 1955 (muž)
 • do spoločnosti vstúpil v roku 2014
 • 14 575 akcií
 • nezávislý, pokiaľ ide o odporúčania
Manažérske funkcie

DAKOFO-Dansk Korn og Foder
Danske Sortsejere

Funkcie v predstavenstve

Det Nationale Bioøkonomipanel (predseda)
Crop Innovation Denmark (predseda)
Danæg Holding A/S
Wefri A/S (predseda)
Promilleafgiftsfonden for Landbrug
The European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) (predseda)

Kompetencie

Skúsenosti v oblasti strategického medzinárodného riadenia
Nákup, predaj a zlučovanie spoločností
Skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva

Jens Bolding Jensen, ČLEN PREDSTAVENSTVA

 • narodil sa v roku 1963 (muž) 
 • do spoločnosti vstúpil v roku 2013
 • 10 097 akcií
 • nezávislý, pokiaľ ide o odporúčania
Manažérske funkcie

Jørgen Schou Holding A/S
Schou Republic A/S
SFI Kredit A/S

Funkcie v predstavenstve

Jørgen Schou Holding A/S
Schou Republic A/S
Schou Company A/S (predseda)
Schou Invest Kolding A/S

Kompetencie

Skúsenosti v oblasti strategického medzinárodného riadenia
Nákup, predaj a zlučovanie spoločností
Strategické finančné riadenie

Karina Boldsen, ČLENKA PREDSTAVENSTVA

 • narodila sa v roku 1968 (žena) 
 • do spoločnosti vstúpila v roku 2020
 • 2 899 akcií
 • nezávislá, pokiaľ ide o odporúčania
Manažérske funkcie

Rådgivningsvirksomheden Karina+
 

Funkcie v predstavenstve

Aarhus Business College (predsedníčka)
Campfire & Co. (predsedníčka)
DKPU (predsedníčka)
OneVision (predsedníčka)
Himmerlandskød A/S

Kompetencie

Stratégia, rozvoj organizácie, riadenie a ľudské zdroje
Digitalizácia a obchodný rozvoj
Externá komunikácia a branding

Bendt Wedell, ČLEN PREDSTAVENSTVA

 • narodil sa v roku 1975 (muž) 
 • do spoločnosti vstúpil v roku 2020
 • 1 359 064 akcií
 • nezávislý, pokiaľ ide o odporúčania
Manažérske funkcie

Wefri A/S
VICUS Invest ApS
Weko Equity A/S

Funkcie v predstavenstve

AIC A/S (predseda)
Patriotisk Selskab (podpredseda)
Dansk Skovforening
WekoAgro Machinery

Kompetencie

Nákup a predaj spoločností
Skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva

Organizácia

Generálny riaditeľ skupinyAnders H. NørgaardFinančný riaditeľ skupiny/IR Michael HyldgaardHBD / HRSøren BredvigVýkonná asistentka/IR Tina ThomsenRastlinná výroba a produkcia mliekaSK ZáhorieSøren G. NielsenRastlinná výroba a chov ošípaných HU / CZ / SK GabcikovoMorten KnudsgaardRastlinná výroba RO

Štruktúra skupiny

 • FirstFarms A/S
 • FirstFarms s.r.o
  Slovensko
  • FirstFarms
   Agra M. s.r.o
  • FirstFarms
   Mlyn Zahorie a.s.
  • FirstFarms
   Mast Stupava a.s.
  • MORAVA
   AGRO s.r.o
  • Obilna
   s.r.o
 • FirstFarms s.r.l.
  Rumunsko
  • FirstFarms
   Agro East s.r.l.
 • FirstFarms Hungary A/S
  Dánsko
  • FirstFarms
   Hungary Kft.
 • FirstFarms Czech A/S
  Dánsko
  • FirstFarms
   Granero s.r.o.
 • FirstFarms Slovakia A/S
  Dánsko
  • FirstFarms
   Gabcikovo s.r.o.
  • GABCIKOVO
   Cityland s.r.o.
 • AISM s.r.l.
  Rumunsko