Skip to main content

Oblasti podnikania

 

Podnikanie spoločnosti FirstFarms zahŕňa štyri oblasti podnikania, ktorými sú rastlinná výroba, produkcia mlieka, chov ošípaných a rozvoj pôdneho portfólia.

FirstFarms je moderná poľnohospodárska spoločnosť. Na produkciu kvalitných výrobkov využívame najnovšie metódy a technológie v oblasti výroby. Naše kvalitné produkty dodávame do moderného potravinárstva, ako aj iným poľnohospodárskym podnikom na ďalšiu produkciu. Okrem toho rozvíjame pôdne portfólio prostredníctvom nadobúdania a sceľovania poľnohospodárskej pôdy. Tá tvorí silný základ nášho podnikania.

Vytváranie synergií medzi prevádzkovými vetvami nášho podnikania má vysokú prioritu a je podporované nadobúdaním a prevádzkovaním poľnohospodárskych podnikov v primeranej vzájomnej vzdialenosti. Toto nám umožňuje spoluprácu medzi organizačnými jednotkami.