Skip to main content

Vízia, Účel, Poslanie a Stratégia

Vízia

Chceme sa stať jednou z najlepšie fungujúcich a najziskovejších spoločností v Európe v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov.

ÚČEL

Prispejte k zdravšiemu svetu potravinovými výrobkami, ktoré sú vyrábané s ohľadom na ľudí, zvieratá, pôdu a klímu.

POSLANIE

FirstFarms prevádzkujeme zodpovedne vzhľadom na okolité komunity a dodávame najvyššiu kvalitu, ktorá sa predáva najmä lokálne.

Pracujeme na nových príležitostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich investorov a pre okolie.

Každodenne pracujeme na vytváraní udržateľnejšej spoločnosti.

STRATÉGIA 2028

Naša organizácia rastie a nestabilné okolie kladie na našu spoločnosť nové nároky. Stratégia 2028 našej skupiny je nastavená podľa výziev a možností, ktorým spoločnosť čelí.


Obsahuje štyri vymedzené oblasti, na ktoré sa zameriame v našej strategickej práci v nasledujúcich rokoch, aby sme dokázali naďalej prevádzkovať lukratívne podnikanie a dosahovať naše ciele.

ROZVOJ ORGANIZÁCIE

Na základe odborného riadenia a osvedčených postupov získavame, rozvíjame a prevádzkujeme podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov. Naši zamestnanci pre nás predstavujú najdôležitejšie aktívum. Ich znalosti a kompetencie plnia rozhodujúcu úlohu v rozvoji spoločnosti FirstFarms. Budeme sa preto vo väčšej miere zameriavať a rozvoj kompetencií našich zamestnancov, ktorí podporia rozvoj FirstFarms. 

UDRŽATEĽNOSŤ

Veľmi dobre si uvedomujeme, že spotrebitelia kladú na nás a iných výrobcov potravín ešte vyššie požiadavky. V spoločnosti FirstFarms preberáme zodpovednosť za všetko, čo robíme, a rešpektujúc našich spotrebiteľov sa snažíme splniť ich nároky. Každodenne pracujeme na vytváraní udržateľnejšej spoločnosti. 

ROZVOJ PODNIKANIA

FirstFarms chce spoločnosť rozvíjať; tak rozširovaním výroby v rámci existujúceho obchodného modelu, ako aj skúmaním možností rozšírenia obchodného modelu. Nadväzovanie strategických partnerstiev vnímame ako dôležitý parameter, ktorý podporí rast spoločnosti FirstFarms. Pracujeme na nových príležitostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich investorov a pre okolie.

Zlepšenie hodnotového reťazca

Zamestnanci FirstFarms majú jedinečné znalosti, o ktoré sa v rámci skupiny delíme, čím sa prispieva k tomu, aby bola naša spoločnosť ešte efektívnejšia. Všeobecne bude v nasledujúcich rokoch ťažisko spočívať vo využívaní synergií. Plnenie našej stratégie a dosahovanie cieľov spolu so schopnosťou prijímať rozhodnutia vo väčšej skupine závisí od spoľahlivých údajov. Riadenie údajov a používanie digitálnych riešení bude v rámci skupiny prioritou.