Skip to main content

FirstFarms Granero s.r.o.

Obhospodarujeme 1 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy na juhovýchode Českej republiky. Tieto oblasti sa nachádzajú v pásme s kontinentálnou klímou s kombináciami ľahkých aj ťažkých pôd. Ročný úhrn zrážok dosahuje približne 400 mm a ide tak o najsuchšiu oblasť v južnej časti Moravy. Produkujeme najmä krmivo pre naše zvieratá.

FAKTY O FIRSTFARMS GRANERO

Poľnohospodárska pôda: 1 150 hektárov

Hlavné plodiny: pšenica, zimný jačmeň, zimné semeno repky

Komerčné plodiny: 700 ton/rok

Produkcia krmiva: 4 100 ton/rok

Skladovacia kapacita: 9 000 ton

Novinky (v anglickom jazyku)

The Board of Directors of the FirstFarms group visited Gádoros.

Read more

For the third time we have participated in the regional Career Fair.

Read more
Zobraziť ďalšie novinky

Kontakt

FirstFarms Granero s.r.o.
Vlasatice 419
691 30 Vlasatice
Česká republika

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com 

Denný manažér: 
Jitka Pejchlová; jip@firstfarms.com

Rastlinná výroba:
Ole Hjelm; olh@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT