Skip to main content

FirstFarms Granero s.r.o.

Obhospodarujeme 1 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy na juhovýchode Českej republiky. Tieto oblasti sa nachádzajú v pásme s kontinentálnou klímou s kombináciami ľahkých aj ťažkých pôd. Ročný úhrn zrážok dosahuje približne 400 mm a ide tak o najsuchšiu oblasť v južnej časti Moravy. Produkujeme najmä krmivo pre naše zvieratá.

FAKTY O FIRSTFARMS GRANERO

Poľnohospodárska pôda: 1 150 hektárov

Hlavné plodiny: pšenica, zimný jačmeň, zimné semeno repky, slnečnica

Komerčné plodiny: 700 ton/rok

Produkcia krmiva: 6 000 ton/rok

Skladovacia kapacita: 8 000 ton

Novinky

No news available.

Kontakt

FirstFarms Granero s.r.o.
Vlasatice 419
691 30 Vlasatice
Česká republika

Výrobný riaditeľ: 
Attila Koczkas; atk@firstfarms.com

Administratíva/predaj: 
Jitka Pejchlová; jip@firstfarms.com

Agronóm:
Martin Papaj; map@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT