Skip to main content

Finančné výsledky


Ďalej sú znázornené niektoré z hlavných a zásadných číselných údajov našej spoločnosti za posledných 5 rokov. Zobrazený je aj obrat v percentách, rozdelený podľa produktu a krajiny. 

Čistý obrat, EBITDA a EBIT

(v tis. DKK)

Obrat za produkt (v %)

2023

2022

Obrat za krajinu (v %)

2023

2022