Skip to main content

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.

Túto spoločnosť, ktorá sa stala súčasťou skupiny FirstFarms v roku 2019, založila v roku 2002 skupina dánskych poľnohospodárov, ktorí priniesli svoje cenné know-how. Hlavným predmetom podnikania je chov ošípaných a rastlinná výroba. FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. chová ošípané na štyroch farmách, pričom všetky sú vo vzájomnej vzdialenosti do 5 km a na 1 50 hektároch pôdy sa pestujú plodiny najmä ako krmivo pre zvieratá.

 

Genetika, osvedčenia a ocenenia

Genetika

V našej produkcii používame spoločnosť Danish Genetics a sme hrdí, že sme partnerom tejto spoločnosti zaoberajúcej sa genetikou. Znamená to, že naša produkcia ošípaných sa opiera o skúsenosti svetovej triedy v oblasti genetiky, ako aj o vysoko odborný chov ošípaných. Cieľom genetického výberu je optimalizovať produkciu a náš zisk chovom ošípaných známych svojím vysokým podielom mäsa a vysokou kvalitou.

 

 

OSVEDČENIA A OCENENIA

2016; Top Agro 2016 (ocenenie UniCredit Bank) — čestné uznanie za výsledky produkcie

2016; 3. miesto — Najlepší manažment — obchodné spoločnosti

2012; 3. miesto — Najlepší manažment — živočíšna výroba

LOKALITY

Farmy: Gabčíkovo, Stará farma Nyékiszél, Nová farma Nyékiszél, Malý háj, Slovensko
Ústredie: Gabčíkovo
Mlyn krmiva: Gabčíkovo — výrobná kapacita (max.): 18 000 ton/rok

FAKTY O LOKALITE GABČÍKOVO

Ide o reprodukčnú farmu s 2 300 prasnicami, na ktorej sa vykonávajú všetky inseminácie a oprasenia.

Prasiatka zostávajú s prasnicami, kým cicajú, potom, keď vážia približne 6 až 7 kg, sú presunuté na starú farmu Nyékiszél.

FAKTY O STAREJ FARME NYÉKISZÉL

Odstavené prasiatka sa kŕmia, kým nedosiahnu hmotnosť 22 až 25 kg, následne sú predané dcérskej spoločnosti FirstFarms Granero v Českej republike (720 kusov týždenne) alebo sa presunú na farmu s bitúnkom, kde sú vykrmované pred zabitím.

Ročne sa z tejto lokality predá viac ako 45 000 odstavených prasiatok.

FAKTY O NOVEJ FARME NYÉKISZÉL A MALOM HÁJI

Tieto dve lokality sú naše farmy s bitúnkami, na ktorých vykrmujeme ošípané prepravené zo starej farmy Nyékieszél na bitúnky.

Ročne sa z týchto lokalít predá viac ako 35 000 prasiat s priemernou hmotnosťou 120 kg.

Hlavný podiel našej produkcie sa predáva slovenským bitúnkom.

(Nová farma Nyékieszél navrchu a Malý háj naspodku)

NOVINKY (V ANGLICKOM JAZYKU)

Det er under to år siden, at FirstFarms købte deres fire sites med griseproduktion i Slovakiet. Placeringen af farmene stiller store krav til…

Read more

Kontakt

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.
Patasska 586, 930 05 Gabčíkovo
Slovensko
Telefón: +421 31 550 97 16

Prevádzkový riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com

Denný manažér: 
Attila Koczkas; atk@firstfarms.com

Administratíva/predaj:
Kinga Mészárosva; kim@firstfarms.eu

Chov ošípaných:
Tibor Csikasz; tcs@firstfarms.eu

Fotografie a videá

KAŽDODENNÝ ŽIVOT