Skip to main content

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.

Túto spoločnosť, ktorá sa stala súčasťou skupiny FirstFarms v roku 2019, založila v roku 2002 skupina dánskych poľnohospodárov, ktorí priniesli svoje cenné know-how. Hlavným predmetom podnikania je chov ošípaných a rastlinná výroba. FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. chová ošípané na štyroch farmách, pričom všetky sú vo vzájomnej vzdialenosti do 5 km a na 1 550 hektároch pôdy sa pestujú plodiny najmä ako krmivo pre zvieratá.

 

Genetika, osvedčenia a ocenenia

Genetika

V našej produkcii používame spoločnosť Danish Genetics a sme hrdí, že sme partnerom tejto spoločnosti zaoberajúcej sa genetikou. Znamená to, že naša produkcia ošípaných sa opiera o skúsenosti svetovej triedy v oblasti genetiky, ako aj o vysoko odborný chov ošípaných. Cieľom genetického výberu je optimalizovať produkciu a náš zisk chovom ošípaných známych svojím vysokým podielom mäsa a vysokou kvalitou.

 

 

LOKALITY

Farmy: Gabčíkovo, Old Nyékiszél, New Nyékiszél a Malý háj, Slovensko
Ústredie: Gabčíkovo
Miešareň kŕmnych zmesí: Gabčíkovo — výrobná kapacita (max.): 18 000 ton/rok

FAKTY O LOKALITE GABČÍKOVO

Ide o reprodukčnú farmu s 2 300 prasnicami, na ktorej sa vykonávajú všetky inseminácie a oprasenia.

Prasiatka zostávajú s prasnicami, do odstavu, potom, keď vážia približne 6 až 7 kg, sú presunuté na farmu Old Nyékiszél.

FAKTY O FARME OLD NYÉKISZÉL

Odstavené prasiatka sa kŕmia, kým nedosiahnu hmotnosť 22 až 25 kg, následne sú predané dcérskej spoločnosti FirstFarms Granero v Českej republike (720 kusov týždenne) alebo sa presunú na naše výkrmové farmy.

Ročne sa z tejto lokality predá viac ako 73 000 odstavených prasiatok.

FAKTY O FaRMÁCH NEW NYÉKISZÉL A MALÝ HÁJ

Tieto dve lokality sú naše výkrmové farmy, na ktorých vykrmujeme ošípané prepravené z farmy Old Nyékiszél na bitúnky.

Ročne sa z týchto lokalít predá viac ako 30 000 prasiat s priemernou hmotnosťou 120 kg.

Hlavný podiel našej produkcie sa predáva slovenským bitúnkom.

(farma Malý háj navrchu a New Nyékieszél naspodku)

NOVINKY

No news available.

Kontakt

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o.
Patasska 586, 930 05 Gabčíkovo
Slovensko
Telefón: +421 31 550 97 16

Generálny riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com

Výrobný riaditeľ: 
Attila Koczkas; atk@firstfarms.com

Administratíva/predaj:
Kinga Mészárosva; kim@firstfarms.eu

Chov ošípaných:
Tibor Csikasz; tcs@firstfarms.eu

Fotografie a videá

KAŽDODENNÝ ŽIVOT