Skip to main content

FirstFarms DNA

Zodpovednosť

Úcta

Zanietenosť

Kto sme a čo od nás môžete očakávať

Na základe odborného riadenia a osvedčených postupov nadobúdame a prevádzkujeme podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych produktov v strednej  Európe so zodpovednosťou za okolité komunity. Rozvíjame jednotlivé poľnohospodárske farmy na moderné podniky, ktoré dodávajú najvyššiu kvalitu, a to najmä miestnym potravinárskym spoločnostiam. FirstFarms sa zasadzuje o rozvoj smerom k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu a každodenne pracujeme na vytváraní udržateľnejšej spoločnosti.

Zabezpečujeme atraktívne prevádzkové výnosy a zvyšujeme hodnotu pre našich investorov, pričom sa zameriavame na diverzifikáciu rizík produktov a odvetví podnikania. Venujeme sa aj novým príležitostiam, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich investorov a okolie.
 

Riadime poľnohospodárske podniky so znalosťami a ambíciami

Sme poľnohospodári s odbornosťou a skúsenosťami. Zanietene pracujeme s pôdou, zvieratami a strojmi a máme rozsiahle vedomosti v oblastiach, v ktorých pôsobíme i vedomosti o poľnohospodárskej výrobe a trhoch, pre ktoré produkujeme.

Talent je povinnosť a v dôsledku toho sme naše ambície nastavili vysoko. Cieľom FirstFarms je stať sa jedným z najlepších poľnohospodárskych podnikov v Európe z hľadiska príjmov a efektívnosti, a to v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Naše ciele dosiahneme vďaka našej angažovanosti, vedomostiam a starostlivosti. S rešpektom k nášmu okoliu riadime trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.


Riadime poľnohospodárske podniky s úctou k zvieratám a pôde 

Zameriavame sa na dobré životné podmienky zvierat. Všetci naši zamestnanci sú vyškolení na zabezpečenie dobrých životných podmienok pre naše zvieratá. O naše zvieratá sa staráme dobre - každý deň.

Je pre nás dôležité, že naše polia a rastliny na nich pôsobia dobrým, uhladeným a celistvým dojmom a naše stroje vyzerajú skvele. Keď vidíme naše polia, sme naplnení pýchou. Vynakladáme úsilie - každý deň.


Riadime poľnohospodárske podniky s úctou k ľuďom a okoliu

Pracujeme v skvelých pracovných podmienkach. Mnohí z nás sme kolegovia už mnoho rokov a aj v budúcnosti nimi ostaneme. Pripájajú sa k nám noví kolegovia pretože počuli, že pracovať u nás  je fajn. 

Sme tiež dobrí susedia. Spravujeme veľké farmy, ale nikdy nebudeme príliš veľkí na to, aby sme sa nezapájali do aktivít organizovaných obecnými samosprávami.


Riadime poľnohospodárske podniky s úctou k našim akcionárom

Vzdialenosť medzi myšlienkou a činom v maštaliach a na poliach FirstFarms je krátka. Pokiaľ ide o investovanie do poľnohospodárstva zajtrajška – s dôverou a kapitálom, ktoré do nás naši akcionári vložili, nakladáme  s náležitou starostlivosťou.

FirstFarms investuje do pôdy, zvierat a nehnuteľností – všetko sú to hmotné majetky. Žiadne vzdušné zámky, unáhlené riešenia alebo nekalé praktiky. Namiesto toho sa naša investičná stratégia vyznačuje uvážlivosťou. Sme opatrní, dôkladní a strategicky uvažujeme dlhodobo. Prerozdeľujeme  riziká, takže ani naše podnikanie ani kapitál akcionárov nebude výrazne ovplyvnený miestnymi "problémami".

Máme burzovú platformu a sme na ňu hrdí. Našou povinnosťou a ambíciou je poskytnúť našim akcionárom atraktívnu dividendu.