Skip to main content

FirstFarms Hungary Kft.

Túto spoločnosť, ktorá sa stala súčasťou skupiny FirstFarms Group v roku 2017, založila skupina dánskych investorov s celosvetovým know-how v oblasti produkcie ošípaných spolu s inovatívnym maďarským tímom. FirstFarms Hungary Kft. v súčasnosti funguje ako stabilná a hospodársky zdravá spoločnosť.

 

Vynikajúca kvalita a genetika

Genetika

V našom chove používame dánsku genetiku, ktorá zaisťuje kvalitné ošípané pri nízkej  spotrebe krmiva, čím znižujeme uhlíkovú stopu. Cieľom genetického výberu je zabezpečiť optimálnu produkciu ošípaných špičkovej kvality s vysokým percentom mäsa.

Ochranná známka pre bravčové vysokej kvality

Naša produkcia získala ochrannú známku High Quality Pork Trademark, teda certifikáciu pre bravčové s vyššou kvalitou, ktorú poskytuje komplexný systém certifikácie výrobkov.  Táto ochranná známka garantuje, že bravčové mäso pochádza zo spoľahlivého zdroja, je možné ho sledovať od prasiatka až na stôl s večerou a že je produkované pod pravidelným, prísnym a sústavným dohľadom.

Top 30 inovatívnych projektov

Ako zakladajúci člen maďarského programu referenčných hodnôt spojeného s novovyvinutým monitorovacím systémom v rámci produkcie ošípaných, ktorý sa volá STEWARD, si skupina vymieňa všetky skúsenosti v oblasti efektívnosti.

LOKALITY

Farmy: Gádoros, Orosháza, Telekgerendás & Pusztaföldvár, Békéšská župa, Maďarsko
Ústredie: Gádoros
Mlyn krmiva: Gádoros — výrobná kapacita (max.): 10 000 ton/rok

FAKTY O LOKALITE GÁDOROS

Ide o chovateľské stredisko s 2 400 prasnicami, v ktorom sa vykonávajú aj inseminácie a vrhy.

Prasiatka zostávajú s prasnicami, kým cicajú, potom, keď vážia približne 6 až 7 kg, sú presunuté do mesta Orosháza.

FAKTY O LOKALITE OROSHÁZA

Prasiatka sú chované, kým nedosiahnu hmotnosť 25 až 30 kg, potom sa predávajú jednej z inému poľnohospodárskemu podniku s bitúnkom na ich ďalší výkrm pred zabitím.

Ročne sa z tejto lokality predá viac ako 90 000 prasiatok.

Fakty o lokalite Telekgerendás

Ide o chovateľské stredisko s 2 000 prasnicami, v ktorom sa vykonávajú aj inseminácie a vrhy.

Prasiatka zostávajú s prasnicami, kým cicajú, potom, keď vážia približne 6 až 7 kg, sú presunuté do mesta Pusztaföldvár.

Fakty o lokalite Pusztaföldvár

Prasiatka sú chované, kým nedosiahnu hmotnosť 25 až 30 kg, potom sa predávajú jednej z inému poľnohospodárskemu podniku s bitúnkom na ich ďalší výkrm pred zabitím.

Ročne sa z tejto lokality predá viac ako 75000 prasiatok.

Novinky

Construction has begun in Pusztaföldvár and Telekgerendás.

Read more

Contact

FirstFarms Hungary Kft.
H-5930 Gádoros, Tanya hrsz 073/8
Maďarsko
Tel: +36 68 490 016
E-mail: info@firstfarms.eu 

Obchodný riaditeľ:
Sarusi-Kis Tamás; tas@firstfarms.com 

Výrobný riaditeľ:
Jørgen Lindberg; jol@firstfarms.com 

Generálny riaditeľ:
Morten Knudsgaard; mok@firstfarms.com 

Chov ošípaných:
Viktor Gecző; vg@firstfarms.eu 

Správu o energetickej revízii z roku 2021 si môžete pozrieť tu.

 

Everyday life

Landbreaking ceremony 2022 and inauguration 2023

Social engagement 2022

Fotografie a videá

Introduction video