Skip to main content

Rastlinná výroba


FirstFarms obhospodaruje približne 18 900 hektárov poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, v Českej republike, Maďarsko a Rumunsku s rozmanitými plodinami. Produkujú sa plodiny na predaj, ako aj na vlastné použitie ako krmivo pre živočíšnu výrobu. Hoci niektoré dcérske spoločnosti sú si navzájom geograficky blízke, stále ide o také veľké vzdialenosti medzi organizačnými jednotkami s rastlinnou výrobou, že dochádza k rozdeleniu rizika, pretože je dosť nepravdepodobné, že by všetky organizačné jednotky boli zasiahnuté suchom či záplavami v rovnakom čase.

ČESKEJ REPUBLIKE


Čítať ďalej

MAĎARSKU


Čítať ďalej