Skip to main content Skip to page footer

Podniková spoločenská zodpovednosť

 

Podľa §99a dánskeho zákona o finančných výkazoch všetky spoločnosti v triede vykazovania veľké C a triede vykazovania D majú na ročnom základe predkladať správu o podnikovej spoločenskej zodpovednosti. Podnikovou spoločenskou zodpovednosťou spoločnosti sa myslí to, že spoločnosti do svojej obchodnej stratégie a podnikateľských činností začleňujú dodržiavanie ľudských práv, sociálne podmienky, otázky týkajúce sa životného prostredia a klímy a boj proti korupcii. (v anglickom jazyku)