Skip to main content

FirstFarms Granero s.r.o.

Táto spoločnosť sa stala súčasťou skupiny FirstFarms v roku 2018. Jej hlavnou činnosťou je rastlinná výroba a chov jatočných ošípaných. Chov jatočných ošípaných sa rozdeľuje na dve rôzne lokality s celkovou ročnou produkciou 70 000 jatočných ošípaných.

Genetika, osvedčenia a ocenenia

Genetika

V našej produkcii používame plemeno DanBred, pričom ide o vysoko výkonnú prasnicu. Vybrali sme si tento druh, pretože zabezpečuje vysoký podiel mäsa s konzistentne vysokou kvalitou. Naša farma ošípaných je určená pre veľký počet prasiatok v podmienkach, v ktorých sa jednoducho prevádzkuje a kontroluje.

LOKALITY

Farmy: Vlasatice a Hevlín, Česká republika
Ústredie: Vlasatice
Mlyn krmiva: Vlasatice — výrobná kapacita: 19 000 ton/rok

FAKTY O LOKALITE VLASATICE

Výkrmná farma s 10 000 miestami v maštali

Kapacita sila: 250 ton (rozdelená na 10 síl)

FAKTY O LOKALITE HEVLÍN

Výkrmná farma s 9 000 miestami v stajni

Kapacita sila: 120 ton (rozdelená na 10 síl)

Novinky

No news available.

Kontakt

FirstFarms Granero s.r.o.
Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice
Česká republika
Telefón: +420 519 425 221 

Výrobný riaditeľ: 
Attila Koczkas; atk@firstfarms.com

Administratíva/predaj: 
Jitka Pejchlová; jip@firstfarms.com 

 

Fotografie a videá

KAŽDODENNÝ ŽIVOT