Skip to main content

Spoločenská zodpovednosť


FirstFarms uznáva rozvoj smerujúci k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu. Uvedomujeme si, že naše prevádzky majú vplyv na klímu a prírodu a naším cieľom je neustále tento vplyv znižovať. V spoločnosti FirstFarms veríme, že nemôžeme podnikať bez toho, aby sme sa starali o životné prostredie, našich zamestnancov, naše zvieratá a záväzok voči miestnej komunite. Podniková spoločenská zodpovednosť je preto jednou zo strategických oblastí spoločnosti FirstFarms. Každodenne pracujeme na budovaní udržateľnejšej spoločnosti, zlepšujeme pracovné podmienky a podporujeme miestnu komunitu.

FirstFarms podporuje program OSN do roku 2030 a prispieva k nemu, ako aj k 17 cieľom udržateľného rozvoja, a preto systematicky pracujeme na činnostiach, ktorými sa podporujú ciele udržateľného rozvoja vrátane cieľov:  "žiadny hlad“, "život na pevnine“, "ochrana klímy“, “zodpovedná spotreba” a "dôstojná práca a ekonomický rast“.

Na ilustrovanie našej práce v oblasti udržateľného rozvoja používame odporúčanie spoločnosti Nasdaq týkajúce sa vykazovania – údaje ESG (životné prostredie, sociálne záležitosti, správa a riadenie). Údaje ESG obsahujú štandardizované kľúčové číselné údaje a koeficienty týkajúce sa práce spoločnosti v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy a riadenia. Kľúčové koeficienty sú zahrnuté vo výročnej správe o Podnikovej spoločenskej zodpovednosti a tieto číselné údaje poskytujú okoliu náhľad na našu prácu v oblasti udržateľného rozvoja a na to, ako sa nám v tejto oblasti darí.