Skip to main content

AISM s.r.l.

Táto spoločnosť sa stala súčasťou FirstFarms A/S v lete 2020. Spoločnosť sa zaoberá územným rozvojom s obchodnými a skladovacími zariadeniami a bez rastlinnej výroby. 

Vlastníme 2 430 hektárov poľnohospodárskej pôdy v oblasti Satu Mare na severozápade Rumunska. Táto pôda sa nachádza vo veľmi úrodnej oblasti s potenciálom vysokých výnosov z plodín.

FAKTY O AISM

Poľnohospodárska pôda: 2 430 hektárov (1 973 v Satu Mare a 457 v Bihore)

Kapacita sila: 6 000 ton

 

 

Novinky

No news available.
Zobraziť ďalšie novinky

Kontakt

AISM s.r.l.
Str. Corneliu Coposu, Nr. 2, Et. 3, Ap. 21 
Jud. Satu Mare
Rumunsko

Prevádzkový riaditeľ:
Bjarne Maj; bjm@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT