Skip to main content

AISM s.r.l.

Táto spoločnosť sa stala súčasťou FirstFarms A/S v lete 2020. Spoločnosť sa zaoberá územným rozvojom s obchodnými a skladovacími zariadeniami a bez rastlinnej výroby. 

Vlastníme 2 430 hektárov poľnohospodárskej pôdy v oblasti Satu Mare na severozápade Rumunska. Táto pôda sa nachádza vo veľmi úrodnej oblasti s potenciálom vysokých výnosov z plodín.

FAKTY O AISM

Poľnohospodárska pôda: 2 430 hektárov (1 973 v Satu Mare a 457 v Bihore)

Kapacita sila: 6 000 ton

 

 

Novinky (v anglickom jazyku)

The Board of Directors of the FirstFarms group visited Gádoros.

Read more

For the third time we have participated in the regional Career Fair.

Read more
Zobraziť ďalšie novinky

Kontakt

AISM s.r.l.
Str. Corneliu Coposu, Nr. 2, Et. 3, Ap. 21 
Jud. Satu Mare
Rumunsko

Prevádzkový riaditeľ:
Bjarne Maj; bjm@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT