Skip to main content

AISM s.r.l.

Táto spoločnosť sa stala súčasťou FirstFarms A/S v lete 2020. Spoločnosť sa zaoberá územným rozvojom s obchodnými a skladovacími zariadeniami a bez rastlinnej výroby. 

Vlastníme 2 430 hektárov poľnohospodárskej pôdy v oblasti Satu Mare na severozápade Rumunska. Táto pôda sa nachádza vo veľmi úrodnej oblasti s potenciálom vysokých výnosov z plodín.

FAKTY O AISM

Poľnohospodárska pôda: 2 430 hektárov (1 973 v Satu Mare a 457 v Bihore)

Kapacita sila: 6 000 ton

 

 

Novinky (v anglickom jazyku)

Children's Smile Reserve: The traditional nomadic childrens camp was transformed into an Indian camp this year.

Read more

The Swedish Chamber of Commerce hosts the first Hungarian CSR Awareness Week from June 28 to July 4.

Read more

Kontakt

AISM s.r.l.
Str. Corneliu Coposu, Nr. 2, Et. 3, Ap. 21 
Jud. Satu Mare
Rumunsko

Prevádzkový riaditeľ:
Bjarne Maj; bjm@firstfarms.com 

FOTOGRAFIE A VIDEÁ

KAŽDODENNÝ ŽIVOT