Skip to main content

A FirstFarms DNS (alapelvek)

Felelősség

Szenvedély

Tisztelet

Kik vagyunk és mit tartunk fontosnak

Szakmai irányítás alatt, bevált gyakorlat alapján, a helyi közösségek iránt érzett felelősséggel fejlesztjük és működtetjük üzleti tevékenységeinket Közép- Európában a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek területén. Korszerűbbé fejlesztjük az egyéni gazdaságokat, amelyek ezáltal a legmagasabb minőséget adják az elsősorban helyi élelmiszer- feldolgozó vállalatok számára. A környezettudatos mezőgazdaság felé való fejlődést a FirstFarms is támogatja,  minden nap egy fenntarthatóbb vállalat létrehozásán dolgozunk.

Befektetőink számára biztosítjuk a vonzó megtérülést és az értéknövekedést miközben a termékek és a tevékenységi ágak kockázatainak diverzifikációjára összpontosítunk. Reagálunk azon új lehetőségekre, amelyek értéket teremtenek befektetőink és a környező közösségek számára.


Szakértelemmel és ambícióval igazgatjuk mezőgazdasági vállalatainkat

Mezőgazdasági dolgozók vagyunk szakértelemmel és gyakorlattal. Szenvedéllyel dolgozunk a földeken, állatokkal és gépekkel, és intenzív tudással rendelkezünk a termőföldekről, a termékről, amit előállítunk és a piacról, ahová termelünk.

Az adottság felelősség, ennek következményeként az elvárásaink is magasak. A FirstFarms célja, hogy Európa legjobb mezőgazdasági vállalatainak egyikévé váljon, mind árbevétel, mind hatékonyság tekintetében néhány éven belül. Céljainkat elköteleződéssel, tudással és szorgalommal érjük el.  Tisztességes és felelős mezőgazdaságot működtetünk, miközben tiszteljük környezetünket.


Úgy gazdálkodunk, hogy közben tiszteljük az állatokat és a földet

Állataink jóléte fontos a számunkra. Minden dolgozónkat arra tanítjuk, hogy állataink jólétéről felelősséggel gondoskodjanak. Jól bánunk állatainkkal- minden nap.

Fontos a számunkra, hogy földjeink mindig gondozottak legyenek. A vetések egyenletesek, gépeink és eszközeink karbantartottak. Büszkeséggel tölt el bennünket, amikor földjeinkre tekintünk. Erőfeszítéseket teszünk- minden nap.


Úgy gazdálkodunk, hogy közben tiszteljük az embereket és a környezetünket

Jó munkakörülményeket biztosítunk. Sokan évek óta dolgoznak együtt, mint jó kollégák, és reméljük ez még így lesz sok évig. Új, nagyszerű kollégák csatlakoznak csapatunkhoz, mert hallották, hogy ide jó tartozni.

Jó szomszédok is vagyunk. Nagyszabású gazdaságokat irányítunk, de sosem feledjük, hogy aktív résztvevői legyünk a helyi közösségeknek, és helyesen lépjünk fel.


Úgy gazdálkodunk, hogy közben tiszteljük befektetőinket

A gondolat és tett közötti távolság kicsi, legyen szó FirstFarmshoz tartozó istállóról vagy földgazdálkodásról. Amikor a holnap mezőgazdaságába történő befektetésről van szó, - és a részvényeseink belénk fektetett bizalmát kezeljük-, mindezt pedánsan, felelősségteljesen és gonddal tesszük.

A FirstFarms földbe, állatokba és ingatlanba fektet- mind kézzelfogható vagyon. Nem utópia, nem gyors megoldás vagy gyors nyereség. Ehelyett stratégiai befektetések, amelyeket gonddal felügyelünk. Óvatosak, körültekintőek vagyunk és hosszútávon gondolkodunk. Megosztjuk a kockázatokat, így sem a cégeink, sem a részvényeseink nem lesznek kiszolgáltatva „helyi problémáknak”.

Tapasztalatot cserélünk és erre büszkék vagyunk. Kötelezettségünk és törekvésünk, hogy a részvényeseinknek kiemelkedő osztalékot biztosítsunk.