Skip to main content Skip to page footer

Hlavní akcionári

 

Nasledujúci akcionári oznámili vlastníctvo 20 % alebo viac akcií FirstFarms Dánskemu úradu pre finančný dohľad:

  • Constantinsborg A/S
  • Henrik Hougaard; ; priamo a nepriamo prostredníctvom vlastníctva Thoraso ApS a Thoraso Holding ApS


Nasledujúci akcionári oznámili vlastníctvo 10 % alebo viac akcií FirstFarms Dánskemu úradu pre finančný dohľad:

  • Bendt Tido Hannibal Wedell; priamo a nepriamo prostredníctvom vlastníctva Wefri Holding ApS, Wefri A/S a AIC A/S