Skip to main content

Vízia, poslanie a stratégia

Vízia

Chceme sa stať jednou z najlepšie fungujúcich a najziskovejších spoločností v Európe v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov.

Prečo

Na základe odborného riadenia a osvedčených postupov získavame, rozvíjame a prevádzkujeme naše podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov.

Zaisťujeme atraktívne prevádzkové výnosy a zvyšujeme hodnotu pre našich investorov. Zameriavame sa na diverzifikáciu rizík produktov a oblastí činnosti.

POSLANIE

FirstFarms prevádzkujeme zodpovedne vzhľadom na okolité komunity a dodávame najvyššiu kvalitu, ktorá sa predáva najmä lokálne.

Pracujeme na nových príležitostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich investorov a pre okolie.

Každodenne pracujeme na vytváraní udržateľnejšej spoločnosti.

STRATÉGIA „VÍZIA 2025“

Naša organizácia rastie a nestabilné okolie kladie na našu spoločnosť nové nároky. Stratégia našej skupiny s názvom „Vízia 2025“ je nastavená podľa výziev a možností, ktorým spoločnosť čelí.


Obsahuje štyri vymedzené oblasti, na ktoré sa zameriame v našej strategickej práci v nasledujúcich rokoch, aby sme dokázali naďalej prevádzkovať lukratívne podnikanie a dosahovať naše ciele.

ROZVOJ ORGANIZÁCIE

Na základe odborného riadenia a osvedčených postupov získavame, rozvíjame a prevádzkujeme podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskych výrobkov. Naši zamestnanci pre nás predstavujú najdôležitejšie aktívum. Ich znalosti a kompetencie plnia rozhodujúcu úlohu v rozvoji spoločnosti FirstFarms. Budeme sa preto vo väčšej miere zameriavať a rozvoj kompetencií našich zamestnancov, ktorí podporia rozvoj FirstFarms. Zároveň budeme pokračovať v práci na tom, aby sme im ponúkali bezpečné a atraktívne pracovisko.

UDRŽATEĽNOSŤ

Veľmi dobre si uvedomujeme, že spotrebitelia kladú na nás a iných výrobcov potravín ešte vyššie požiadavky. V spoločnosti FirstFarms preberáme zodpovednosť za všetko, čo robíme, a rešpektujúc našich spotrebiteľov sa snažíme splniť ich nároky. Každodenne pracujeme na vytváraní udržateľnejšej spoločnosti. Iniciovali sme celý rad aktivít, a budeme iniciovať ďalšie, s cieľom zlepšiť naše výsledky v tejto oblasti.

ROZVOJ PODNIKANIA

Z dlhodobého hľadiska bude FirstFarms napredovať s ambíciami rastu, a to rozširovaním produkcie v rámci existujúceho obchodného modelu, ako aj skúmaním možností rozšírenia tohto obchodného modelu. Nadväzovanie strategických partnerstiev vnímame ako dôležitý parameter, ktorý podporí rast spoločnosti FirstFarms. Pracujeme na nových príležitostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre našich investorov a pre okolie.

ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI

Zamestnanci FirstFarms majú jedinečné znalosti, o ktoré sa v rámci skupiny delíme, čím sa prispieva k tomu, aby bola naša spoločnosť ešte efektívnejšia. Všeobecne bude v nasledujúcich rokoch ťažisko spočívať vo využívaní synergií. Plnenie našej stratégie a dosahovanie cieľov spolu so schopnosťou prijímať rozhodnutia vo väčšej skupine závisí od spoľahlivých údajov. Riadenie údajov a používanie digitálnych riešení bude v rámci skupiny prioritou.