Skip to main content Skip to page footer

Vállalatirányítás

 

A Nasdaq Copenhagen A/S számára készített „A jó vállalatirányításra vonatkozó ajánlások” értelmében a tőzsdén jegyzett társaság bemutatja, miként teljesíti a „teljesítés-vagy- magyarázat” elv alapján az ajánlásokat.

A FirstFarms az éves beszámolóban beszámol a vállalatirányításról, annak érdekében, hogy elmagyarázza a vállalat ezen a területen folytatott politikáját, ideértve az ajánlásokkal kapcsolatos esetleges eltéréseket is. Ezenkívül minden érdekelt fél hozzáférhet és elolvashatja a FirstFarms vállalatirányítási megközelítését, így betekintést nyerhet a vállalat elsődleges kereteibe.

A FirstFarms nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a részvényesekkel, az Igazgatótanáccsal és általában a vezetőséggel fennálló kapcsolat összhangban álljon a Nasdaq Copenhagen A/S által ajánlott jó vállalatirányítással. A vállalat támogatja ezeket az ajánlásokat, és arra törekszik, hogy a vállalat irányítási struktúrája és felügyeleti rendszerei megfelelőek legyenek és kielégítően működjenek.

A kimutatások az alábbiakban találhatók (angol nyelven):