Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Redegørelse for selskabsledelse

 

I henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse", udarbejdet for Nasdaq Copenhagen A/S, skal et børsnoteret selskab gøre rede for, hvordan det forholder sig til anbefalingerne efter "følg-eller-forklar"-princippet.

FirstFarms redegør for selskabsledelse i sine årsrapporter med henblik på at forklare virksomhedens politik på området, herunder eventuelle afvigelser i forhold til anbefalingerne. Interesserede har i øvrigt adgang til at læse FirstFarms' fuldstændige beskrivelse af holdningen til selskabsledelse og derved få indsigt i selskabets overordnede rammer. 

FirstFarms fokuserer på, at forholdet til aktionærer, bestyrelse og ledelse overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Nasdaq Copenhagen A/S. Selskabet støtter generelt disse anbefalinger og søger at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende.

FirstFarms' tildeling af warrants til selskabets direktion og ledere. Tildelingen af warrants har til formål at skabe værdi for aktionærer, selskabet og selskabets ledere. Læs mere her.

Redegørelserne er at finde herunder: