Skip to main content

Guvernanță corporativă

 

În conformitate cu „Recomandările pentru o bună guvernanță corporativă” întocmite pentru Nasdaq Copenhagen A/S, o societate cotată la bursă trebuie să explice modul în care respectă recomandările pe baza principiului „conformare sau justificare”. 

FirstFarms își justifică Guvernanța corporativă în rapoartele sale anuale pentru a explica politica societății în acest domeniu, inclusiv eventualele abateri în raport cu recomandările. În plus, toate părțile interesate pot accesa și citi descrierea completă a abordării FirstFarms față de guvernanța corporativă și astfel pot obține informații despre cadrele principale ale societății.

FirstFarms se concentrează pe faptul că relația cu acționarii, Consiliul de Administrație și conducerea în general sunt în conformitate cu o bună guvernanță corporativă, conform recomandărilor Nasdaq Copenhagen A/S. Societatea susține aceste recomandări și se străduiește să se asigure că structura conducerii societății și sistemele de monitorizare sunt adecvate și funcționează satisfăcător.

Declarațiile respective pot fi consultate mai jos (în limba engleză):