• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Finanskalender

Finanskalender

FirstFarms' planlagte datoer for regnskabsrapporteringer og andre væsentlige begivenheder i 2018:

 • 27. marts 2018
  Årsrapport 2017

 • 24. april 2018
  Generalforsamling

 • 29. maj 2018
  Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2018

 • 23. august 2018
  Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2018

 • 27. november 2018
  Delårsrapport 1. januar - 30. september 2018

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 24. april 2018 skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. marts 2018.