• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Finanskalender

Finanskalender

FirstFarms' planlagte datoer for regnskabsrapporteringer og andre væsentlige begivenheder i 2019:

 • 26. marts 2019
  Årsrapport 2018

 • 24. april 2019
  Generalforsamling

 • 28. maj 2019
  Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2019

 • 27. august 2019
  Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2019

 • 26. november 2019
  Delårsrapport 1. januar - 30. september 2019

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 24. april 2019 skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. marts 2019.