• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Finanskalender

Finanskalender

FirstFarms' planlagte datoer for regnskabsrapporteringer og andre væsentlige begivenheder i 2020:

 • 31. marts 2020
  Årsrapport 2019

 • 28. april 2020
  Generalforsamling

 • 28. maj 2020
  Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2020

 • 26. august 2020
  Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2020

 • 25. november 2020
  Delårsrapport 1. januar - 30. september 2020

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 28. april 2020 skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. marts 2020.