• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar

I henhold til årsregnskabsloven (ÅRL) §99a skal virksomheder i regnskabsklasse store C og regnskabsklasse D årligt afgive en redegørelse om samfundsansvar. Ved virksomhedens samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.