• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Aktionærture

Aktionærture

FirstFarms har en målsætning om at give sine aktionærer mulighed for at få indsigt i selskabets aktiviteter i Østeuropa for at udbrede kendskabet til selskabets virksomhed og forretningsområde. Foreløbig går aktionærturene hvert andet år til aktiviteterne i Slovakiet. Aktionærturene er selvfinansierede (brugerbetalte), og FirstFarms informerer om afholdelse af aktionærturene via hjemmesiden.

Turdeltagerne har haft mulighed for at besøge selskabets landbrug, der ligger tæt på Slovakiets hovedstad, Bratislava. Her har der været mulighed for at bese noget af selskabets ca. 9.300 ha agerjord og en kvægbesætning på ca. 2.500 malkekøer. På turene har der været rig lejlighed til at se – og få indsigt i – landbruget gennem møder med afdelingslederne på landbrugene. Udover at få mulighed for at se selskabets aktiviteter i Slovakiet har turene også budt på sociale arrangementer som f.eks. en middag med alle deltagerne, hvor der stiftes bekendtskaber på kryds og tværs.

Der deltager omkring 40 personer på disse 4-dages ture, som finder sted i juni måned, og prisen pr. person vil være mellem kr. 4.500,- og kr. 4.800,-, hvilket dækker flyrejse, hotelophold, kulturelle oplevelser/rundvisninger og diverse forplejning.

Har dette vakt din interesse, kan du sende en mail med forhåndstilkendegivelse til Tina Thomsen på tit(at)firstfarms.com.