Gå til hoved-indhold

Generalforsamling 2021

 

FirstFarms A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2021. Materiale til mødet findes nedenfor.

Da det ikke er muligt med afholdelse af en normal fysisk generalforsamling grundet COVID-19, vil selskabet transmittere generalforsamlingen via webcast gennem selskabets aktionærportal. Ændrer situationen sig omkring COVID-19 inden udgangen af april 2021 ud fra regeringens anbefalinger eller regler vedrørende forsamlinger, vil vi orientere yderligere.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard, adm. direktør Anders H. Nørgaard samt dirigent Jon Stefansson vil forestå generalforsamlingen via webcast.

Bestyrelsen opfordrer derfor selskabets aktionærer til, at man ikke møder op på generalforsamlingen, og i stedet udøver stemmerettighederne ved at brevstemme eller afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Fristen for brevstemmer er forlænget til umiddelbart før tidspunktet for generalforsamlingens start. Der vil ikke kunne stemmes via webcast.

Spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, bedes i dette specielle tilfælde fremsendt i forvejen til tit@firstfarms.com  senest 23. april 2021, og de vil blive besvaret som normalt.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 75.666.420 fordelt på 7.566.642 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Tilmeldinger til generalforsamlingen skal være afgivet senest fredag 23. april 2021 kl. 23:59:

  • via aktionærportalen
  • ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget indenfor tidsfristen
  • på telefonnummer 45 46 09 99

Vi anmoder om, at fuldmagter afgives senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59 på aktionærportalen eller ved at returnere fuldmagtsblanketten nedenfor i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk.

Brevstemmer skal være afgivet senest tirsdag den 27. april 2021 kl. 13.00 på aktionærportalen eller ved at returnere brevstemmeblanketten nedenfor i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk.