• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations
 

Investor relations

FirstFarms ønsker en åben og serviceorienteret dialog med nuværende aktionærer, potentielle investorer, analytikere, medier og andre interesserede.

FirstFarms er noteret på NASDAQ Copenhagen, hvor aktien handles i SmallCap-indekset. Selskabet offentliggør delårsrapporter og årsrapporter samt giver meddelelse om væsentlige tiltag og udviklinger, som berører selskabets fremtid. 

Såfremt nyheder og begivenheder i selskabet ikke kræver en selskabsmeddelelse, men nyheden alligevel skønnes relevant, udsender FirstFarms pressemeddelelser eller anden information til offentligheden.

Det er muligt for aktionærer, potentielle investorer, analytikere og andre interesserede at følge med i selskabets udvikling ved at tilmelde sig FirstFarms' nyhedsservice. Herved er der mulighed for at få tilsendt selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og anden information, som skønnes relevant for selskabets interessenter. Klik for tilmelding til FirstFarms' nyhedsservice.