• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Søg

Søg på firstfarms.dk

116 results:
11. FirstFarms Rumænien  
FirstFarms Rumænien I maj 2007 etablerede FirstFarms sig i Rumænien med stiftelsen af et rumænsk datterselskab, FirstFarms s.r.l., der opkøber landbrugsselskaber og jord og driver...  
12. Human Resources  
Human Resources FirstFarms' prioriterer at være en attraktiv arbejdsplads og tilbyder muligheder ud over det sædvanlige i kraft af selskabets drift af flere landbrug, flere driftsgrene og i flere...  
13. Forretningsgrundlag  
Forretningsgrundlag FirstFarms er et investeringsselskab, som ved hjælp af sin investeringsstrategi udnytter de gunstige investeringsmuligheder i landbrug i Østeuropa. FirstFarms opkøber,...  
14. Mission  
Mission FirstFarms vil med sit forretningskoncept udnytte gunstige markedsmuligheder til at investere i en diversificeret landbrugsportefølje i Østeuropa med henblik på at optimere driften og sikre...  
15. Vision  
Vision FirstFarms skal være respekteret, fordi selskabet gennemfører investeringer i landbrug i Østeuropa på en kompetent og pålidelig måde, der er kendetegnet ved stor seriøsitet. Gennem selskabets...  
16. Værdier  
Værdier FirstFarms' værdier er: Vækst - skaler forretning med bedre bundlinje Ansvarlighed - ingen detaljer er for små, ingen indsats er for stor Ekspertise - men hold det simpelt Styr på risici -...  
17. Strategi  
Strategi Ud fra en strategi om diversifikation på såvel produktionsområder som geografiske markeder, opkøber FirstFarms landbrug og jord i Østeuropa. Efter overtagelse skal driften optimeres, så der...  
18. Bæredygtighed  
Bæredygtighed FirstFarms står ved sit sociale ansvar (CSR) og har fokus på miljø, dyrevelfærd og medarbejdernes trivsel. Ved opkøb af selskaber og efterfølgende landbrugsdrift sikrer selskabet, at...  
19. Dyrevelfærd  
Dyrevelfærd FirstFarms er klar over det ansvar, der hviler på selskaber, der driver landbrugsvirksomhed i Østeuropa. Derfor foretager selskabet løbende tiltag, der blandt andet skal sikre...  
20. Miljø  
Miljø FirstFarms ønsker ikke, at naturen og miljøet skal tage skade af den virksomhed, som selskabet udøver på sine aktiviteter i Østeuropa. Derfor har FirstFarms gjort en række tiltag, der skal...  
Search results 11 until 20 of 116