Investujeme v poľnohospodárstve a pozemkov vo východnej Európe

  • Dry cows

  • Maize

  • Wheat

  • Wheat harvest

  • Malkekarrussel

  • Sunflower1

  • Panorama Slovakia

Stručne o FirstFarms

FirstFarms je akciová spoločnosť investujúca  v oblasti poľnohospodárstva vo východnej Európe. Spoločnosť kupuje a modernizuje poľnohospodárske podniky za účelom optimalizácie ich činnosti, tak aby poľnohospodárska produkcia týchto poľnohospodárskych podnikov bola cenovo a kvalitatívne konkurencie schopná.

Oznámenia (anglicky)

Issuance of convertible bonds in FirstFarms A/S

(9) Issuance of convertible bonds

Prolongation of convertible bonds

(8) Result of prolongation (UK)

FirstFarms A/S offers prolongation of existing convertible bonds and issuance of new convertible bonds

(7) Offer for prolongation_new conv bond (UK)

Convertible bond 2016 (UK)

Subscription form 2016 (UK)

Vývoj cien akcií spoločnosti FirstFarms A/S

FirstFarms je registrovaná na NASDAQ OMX Kodaň, akcie sú  obchodované v SmallCap index. Vývoj cien akcií spoločnosti FirstFarms si môžte pozrieť tu.

Annual report

FirstFarms annual report 2015

 

 

Shareholder portal

Here it is possible for investors to see their information about own stock, transactions, enrol to the AGM, submit powers of attorney etc.

 

 

News service

Join FirstFarms' news service and get information automatically