2017limit: 3 Uvod: FirstFarms A/S

Investujeme v poľnohospodárstve a pozemkov vo východnej Európe

  • Dry cows

  • Maize

  • Wheat

  • Wheat harvest

  • Malkekarrussel

  • Sunflower1

  • Panorama Slovakia

Stručne o FirstFarms

FirstFarms je akciová spoločnosť investujúca  v oblasti poľnohospodárstva vo východnej Európe. Spoločnosť kupuje a modernizuje poľnohospodárske podniky za účelom optimalizácie ich činnosti, tak aby poľnohospodárska produkcia týchto poľnohospodárskych podnikov bola cenovo a kvalitatívne konkurencie schopná.

Oznámenia (anglicky)

Capital increase at issuance of shares and issuance of convertible bonds

(5) Capital increase at issuance of shares / issuance of conv bonds

Purchase of pig production - due diligence completed

(4) Purchase of pig production - dd completed

Major shareholder announcement - Filtake Trading Ltd.

(3) Major shareholder - Filtake (UK)

Vývoj cien akcií spoločnosti FirstFarms A/S

FirstFarms je registrovaná na NASDAQ OMX Kodaň, akcie sú  obchodované v SmallCap index. Vývoj cien akcií spoločnosti FirstFarms si môžte pozrieť tu.

Annual report

FirstFarms annual report 2015

 

 

Shareholder portal

Here it is possible for investors to see their information about own stock, transactions, enrol to the AGM, submit powers of attorney etc.

 

 

News service

Join FirstFarms' news service and get information automatically