Vi investerer i landbrug og jord i Østeuropa

  • Dry cows

  • Maize

  • Wheat

  • Wheat harvest

  • Malkekarrussel

  • Sunflower1

  • Panorama Slovakia

Kort om FirstFarms

FirstFarms er et aktieselskab, der investerer i landbrug og jord i Østeuropa. Selskabet opkøber og moderniserer landbrugsselskaber og jord for at optimere driften således at der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer, som er konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

Seneste selskabsmeddelelser

Udstedelse af konvertible obligationer i FirstFarms A/S

(9) Udstedelse af konvertible obligationer

Forlængelse af konvertible obligationer

(8) Resultat af forlængelse (DK)

FirstFarms A/S tilbyder forlængelse af eksisterende konvertible obligationer samt udstedelse af nye konvertible obligationer

(7) Tilbud om forlængelse_ny konv obligation (DK)

Konvertibel obligation 2016 (DK)

Tegningsblanket 2016 (DK)

Kursgraf for FirstFarms A/S

FirstFarms er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, hvor aktien handles i SmallCap-indekset. Udviklingen i FirstFarms' aktiekurs kan ses her.

Årsrapport

FirstFarms årsrapport 2015

Aktionærportal

Her er det som aktionær muligt at se sine oplysninger om beholdninger, transaktioner, tilmelde sig generalforsamling og afgive fuldmagt mv.

Nyhedsservice

Tilmeld dig FirstFarms nyhedsservice og modtag information helt automatisk