• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  Vztahy S Investormi  -  Médiá

Médiá

Spoločnosť FirstFarms udržuje otvorený a nepretržitý dialóg s tlačou na zabezpečenie rýchleho a profesionálneho servisu vo vzťahu k otázkam tykajúcich sa spoločnosti. 

Tlačové oznámenia poskytuje  verejnosti v potrebnej miere. Týka sa to prípadov, keď sa v spoločnosti  udeje niečo nové, čo nie je  uverejnené v správe určenej pre Kodanskú burzu fondov a.s (Københavns Fondsbørs A/S). 

V prípade potreby materiálov alebo požiadavky na interview týkajúce sa spoločnosti, kontaktujte nás a my sa vám pokúsime pomôcť.

Novinky je možné zasielať aj prostredníctvom news service.