• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  O spoločnosti FirstFarms  -  História

História

V roku 2005 osem dánskych investorov kúpilo slovenskú poľnohospodársku spoločnosť Agra M. Na jar nasledujúceho roka štyria z nich odkúpili podiel zostávajúcich investorov a v júli 2006 kúpili slovenskú poľnohospodársku spoločnosť Mást – Stupava. Začalo sa s modernizáciou fariem , kde sa zúročilo dánske know-how a znalosti poľnohospodárskeho manažmentu. Vďaka týmto sa chod družstva zefektívnil. Vzhľadom na to, že táto investícia vyžadovala veľké množstvo kapitálu, investori sa rozhodli založiť spoločnosť , ktorú zapísali na burze cenných papierov. Tým získali potrebný kapitál pre ďalšie investície nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách východnej Európy. Za cieľ si dali rozšírenie svojich investícií tak geograficky po východnej Európe, ako aj do rôznych oblastí primárnej výroby.

V roku 2006 bola spoločnosť FirstFarms A/S zapísaná na burze cenných papierov a získala približne 2600 akcionárov a akciový kapitál 471.224.100 DKK. Získaný kapitál bol investovaný do nákupu a prenájmu poľnohospodárskych spoločností a pôdy na Slovensku, Rumunsku, Madarsku a česká Republika.

Pozri tiež:
» Podnikateľský koncept
» Stratégie