• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  O spoločnosti FirstFarms  -  FirstFarms Rumunsko  -  Východné Rumunsko  -  Kontakt

Kontakt

Kontaktnou osobou spoločnosti FirstFarms východné Rumunsko je  

manažér rastlinnej divízie Východné Rumunsko
Florin Zanoaga
flz(at)firstfarms.com