• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  Kontakt  -  Slovensko
 

Slovensko

Spoločnosti patriace do skupiny FirstFarms na Slovensku:

FirstFarms s.r.o., Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovenská republika, IČO  35 916 346, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34492/B, IČ DPH skupinové: SK7120000140

FirstFarms Agra M s.r.o., Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovenská republika, IČO 34 122 087, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 13205/B, IČ DPH skupinové: SK7120000140

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovenská republika, IČO 34 104 071, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4869/B, IČ DPH skupinové: SK7120000140

FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovenská republika, IČO 36 529 401, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2375/B, IČ DPH skupinové: SK7120000140

FirstFarms Gabčíkovo, s. r. o., so sídlom Patašská 586, Gabčíkovo 930 05, Slovenská republika, IČO 35 844 761, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 15266/T, IČ DPH skupinové: SK2020288446


Kontakt / Sídlo: 

Malacky
Telefón : +421 34 772 20 21
Fax: +421 34 772 20 29

Pôdny fond, Malacky
Telefón : +421 34 772 20 22

Gabcikovo
Telefón : +421 31 550 97 16

 

Kontaktné osoby Slovensko:

Manažér rastlinnej výroby
Soren G. Nielsen
son(at)firstfarms.com 


Manažér živočíšnej výroby
Soren G. Nielsen
son(at)firstfarms.com

Manažér Ošípané 
Morten Knudsgaard
mok(at)firstfarms.com