• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  Kontakt  -  Rumunsko
 

Rumunsko

Spoločnosti patriace do skupiny FirstFarms v Rumunsku:

FirstFarms s.r.l., Garii street, no. 1, Surdila Greci, Braila county, PSČ: 817160, Rumunsko, Zápis: Obchodný register  čislo reg. J09/349/2012, IČ DPH: RO-21795228

FirstFarms Agro East s.r.l., Garii street, no. 1, Surdila Greci, Braila county, PSČ: 817160, Rumunsko, Zápis: Obchodný register čislo reg. J09/220/2009, IČ DPH: RO-15104360

FirstFarms Agro West s.r.l., Deta City, 42 Calea Banlocului street, Timis County, Rumunsko, Zápis: Obchodný register  čislo reg. J35/584/2014, IČ DPH: RO-32877633 

Východné Rumunsko

Kontaktnou osobou pre východné Rumunsko je: 

Manažér rastlinnej výroby 
Florin Zanoaga
flz(at)firstfarms.com 

Západné Rumunsko

Kontaktnou osobou pre západné Rumunsko je: 

Manažér rastlinnej výroby 
Bjarne Maj
bjm(at)firstfarms.com