• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  Informácie o spoločnosti
 

Informácie o spoločnosti

Táto časť obsahuje informácie o organizácii FirstFarms a jej riadení.