• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Selskabsinformation  -  Organisation  -  Direktion og Bestyrelse

Direktion og bestyrelse

Direktion

Anders H. Nørgaard

Bestyrelse

Bestyrelsen i FirstFarms består af:

Direktør Henrik Hougaard (formand)

Medlem af bestyrelsen siden december 2004, og formand siden september 2006

Henrik Hougaard har flere bestyrelsesposter, bl.a. i Scandinavian Farms Invest A/S og Thoraso ApS. Endvidere er Henrik Hougaard direktør i Thoraso Invest ApS og Skaarupgaard ApS.

Direktør Asbjørn Børsting (næstformand)

Medlem af bestyrelsen siden april 2014, og næstformand siden 2018.

Asbjørn Børsting er bestyrelsesformand i Crop Innovation Denmark og har bestyrelsesposter i bl.a. Danæg Holding A/S og Wefri A/S. Endvidere er Asbjørn Børsting direktør i bl.a DAKOFO.

Direktør Jens Bolding Jensen

Medlem af bestyrelsen siden april 2013

Jens Bolding Jensen er direktør i bl.a. Jørgen Schou Holding A/S og har bestyrelsesposter i bl.a. Schou Company A/S, Schou Invest Kolding A/S samt Schou & Sondrup A/S. 

Karina Boldsen

Medlem af bestyrelsen siden april 2020

Karina Boldsen arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem/formand samt driver rådgivningsvirksomheden Karina+, der yder rådgivning om bestyrelser, bestyrelsessammensætning samt uddanner nye bestyrelsesmedlemmeri samarbejde med Erhvervsakadamiet i Aarhus

Direktør Bendt Wedell

Medlem af bestyrelsen siden april 2020

Bendt Wedell er bl.a. bestyrelsesformand i AIC A/S og har bestyrelsesposter i bl.a. Wefri A/S, De 5 gaarde A/S og Donau Agro ApS. Endvidere er Bendt Wedell direktør i bl.a Wefri A/S, Frijs ApS samt Vicus Ejendomme ApS.

Bestyrelsesmedlemmernes hverv udover FirstFarms A/S er givet som uddrag. En fuldstændig oversigt over medlemmernes bestyrelses- og direktionsposter samt kompetencer findes i selskabets årsrapport.