• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Selskabsinformation  -  Organisation

Organisation

FirstFarms' hovedsæde er beliggende i Billund i Danmark, hvor fem medarbejdere er ansat; heraf 2 med fast base. I Slovakiet er der 144 medarbejdere, i Rumænien 64 medarbejdere, i Ungarn 47 medarbejdere i Ungarn, men der er ansat 20 medarbejdere i Tjekkiet.

Organisationen ser således ud:

FirstFarms' organisation (pdf)