• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Selskabsinformation  -  Generalforsamling  -

Generalforsamling 2011

FirstFarms A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2011. Materiale til mødet findes nedenfor.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal være afgivet senest tirsdag den 26. april 2011 kl. 12.00:

  • via aktionærportalen
  • ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget indenfor tidsfristen
  • på telefonnummer 45 46 09 99 

Fuldmagter skal ligeledes være afgivet senest tirsdag den 26. april 2011 kl. 12.00 på aktionærportalen eller ved at returnere fuldmagtsblanketten nedenfor i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98.

Brevstemmer skal være afgivet senest onsdag den 27. april 2011 kl. 16.00 på aktionærportalen eller ved at returnere brevstemmeblanketten nedenfor i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98.