• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Acasa  -  Despre FirstFarms  -  Obiective  -  Strategie

Strategie

Bazată pe o strategie de diversificare a producției în domeniul agricol cât și pe piețele geografice, FirstFarms achiziționează companii agricole și teren în Europa de Est. Funcționarea acestora va fi optimizată, pentru a permite viitoarei producții agricole să fie competitivă din punct de vedere al prețului și calității, contribuind astfel la creșterea puterii locale de cumpărare in Europa de Est. Investițiile FirstFarms se bazează pe proprietate activă pe termen lung.

Strategie de investiție 

FirstFarms consideră că există, în prezent dar și în anii următori, un bun potențial pentru achiziționarea de companii agricole și teren în Europa de Est cu un echilibru satisfăcător între dividende și risc. În legătură cu investițiile sale, FirstFarms va:

 • Achiziționa capital pe acțiuni și va investi capitalul propriu în companii agricole și teren, prin  fuziuni sau asocieri în participațiune.
 • Investi mai departe capitalul acționarilor și capitalul din împrumuturi în consolidarea, funcționarea și dezvoltarea companiilor agricole individuale.
 • Sprijini creșterea  de capital cu ajutorul instituțiilor de credit externe de finanțare.
 • Suplimenta și/sau va reînnoi managementul în companiile subsidiare și va continua să le completeze.
 • Realiza profit din venituri prin ieșire parțială sau totală din portofoliul de investiții.

Criterii de investiții

 • FirstFarms investește în agricultură și teren din statele membre UE din Europa de Est.
 • FirstFarms investește atât în companii tradiționale agricole cât și în cele moderne, după evaluări care ne asigură că FirstFarms poate să administreze operațiunea într-un mod profitabil.
 • FirstFarms este un producător primar și astfel, poate conduce diferite tipuri de operațiuni de producție, produse de bază, inclusiv lapte, vite și porci.
 • FirstFarms achiziționează și operează teren în Europa de Est și poate obține fie producție vegetala, fie creștere de animale sau ambele.  
 • FirstFarms realizează investiții singură sau împreună cu alți parteneri locali sau financiari.
 • FirstFarms încearcă să diversifice portofoliul său agricol pe diferite zone de producție în țări diferite pentru a distribui riscul în grup.
 • FirstFarms este un producător primar, dar în anumite cazuri, dacă va fi necesar, din motive de competitivitate, să includă următorul sector din lanțul de furnizare.